Som användare av ITT Automations Community skall vi respektera varandra och hålla en god ton, personliga kommentarer som inte rör sak ämnen kommer raderas. Amin av community förbehåller sig rätten att radera innehåll som inte följer denna policy.

Ren marknadsförening av produkter är inte syftet med Community men att sakligt föreslå en produkt kopplat till en frågeställning och ge information om vart mer information kan hämtas är information som är OK att förmedla i Community. Som administratör av Community kommer riktlinjer och policy utvecklas och uppdateras löpande