ITF Automation har börjat med webinarium.

 

Det finns en både djup och bred kompetens bland våra medlemmar som vi gärna vill dela. Därför har ITF Automation initerat med månadsvisa webinarium där vi sprider kunskap till våra medlemmar.

Webinarierna är kostnadsfira och till för ITF Automations medlemmar.

Det krävs ingen föranmälan för att delta utan det räcker med den länk som skickas till alla medlemmar innan varje webinarium.

 

Schema

2024

5 februari “Info möte” om Best Practice 2030

2023

21 november Concept of Open Software-centric Automation for IT and OT integration Valeriy Vyatkin, professor vid Luleå tekniska universitet

28 September Holmen om 5G Peder Hägglund på Holmen kommer berätta hor man använder 5G tekniken inom Holmen koncernen

26 Maj The sensation of inline sensing, Jacob Bart, Nouryon

28 April  Digitalisering och digitala tvillingar, Tomas Eriksson, Optimation

31 Mars Hur Eurocon via examensarbete och kommunikation med lärosäten säkerställer vår framtida kompetensförsörjning, Tomas Brink, Eurocon