PRESSINFORMATION

Under denna rubrik publiceras pressinformation. Användningen är begränsad till information som publiceras om föreningen och dess aktiviteter.