Styrelsen sköter sen 2022-01-01 kontakten med medlemmarna via e-post kansli@itfautomation.se. Föreningen har inte längre någon telefonservice utan vi hänvisar all korrespondens till ovanstående e-post.

Löpande bokföring sköts från 2021-01-01 av Susanne Darefelt ni kan nå henne på e-post ekonomi@itfautomation.se