ITF Automation har under 60 år haft kompentensutveckling och samverkan som sina ledstjärnor. I oktober 2022 genomförde vi Automationsdagen AD2022 i samarbete med Scanautomatic.

ITF Automationsdagar har arrangerats årligen sedan 1987, i början som uteslutande fysiska möten 2021 som ett lyckat online-event. 2022 kunde vi återigen mötas i fysisk. Detta genomfördes i samverkan med Scanautomatic som går av stapeln i Göteborg vart annat år.    

Lite från 2022 år Automationsdag

Keynote Speaker

Fredrik Löfgren har sedan barnsben haft ett brinnande intresse för robotar och teknik. Idag har han gjort sin dröm till verklighet – att bygga och programmera framtidens robotar. Fredriks kunskaper och färdigheter inom robotik och AI samt dess framtidsutsikter gör honom till en mycket intressant föreläsare.

Utbildningar 19 & 20/1

Analys – Flödesmätning – Grundläggande reglering – Instrumentera ett flödesschema. Utbildningar startar redan under em. den 19:e då vi också inleder vi med en gemensam middag med Swedish Industrial Interoperability Association, SEIIA.

Programmet 20/10

Ett axplock från programmet : 

Länk till det kompletta programmet! Programblad AD2022 rev 0.6

  • OPC-UA och kopplingen till PI&D
  • Möjligheter och utmaningar med OPC-UA
  • Interoperabilitet i Industri 4.0 produktion, Vem äger datat?
  • Cyber Security – Nya risker men finns det någon uppsida?
  • Digitalisera funktionskontroller på pannor

Det fysiska mötet spelar fortfarande en mycket viktig roll i erfarenhetsutbyte och skapande av nya kontakter, och vi tror att det är många problem som fått sin lösning under samtalen i föreläsningarnas pauser och under den  uppskattade konferensmiddagen.