Telefon

Från 2022-01-01 har vi inte längre någon telefonservice då vi valt att stänga ner ett bemannat föreningskansli då vi digitaliserat många av våra stödprocesser i föreningen.

ITF Utställningsansvarig

ITF Automation har valt att inleda ett samarbete med Scanautomatic Mässan / Svenska Mässan och utställning sker ni i deras regi.

Besöksadress

ITF Automation har ingen fysiskt plats där styrelsen samlas regelbundet, styrelsen träffas oftast digitalt då vi sitter spridda ute i landet från norr till söder. Önskar ni kontakt för ett fysiskt möte kan ni kontakta någon i styrelsen.

Postadress

ITF Automation har ny postadress från 2022-01-01

ITF Automation
Nybrogatan 30
852 36 Sundsvall

E-post

Allmänna frågor till Kansliet. kansli@itfautomation.se 

Vill ni komma i kontakt med hela styrelsen. styrelsen@itfautomation.se

För att nå enskilda styrelseledamöter hittar ni e-post under respektive person under Styrelse fliken.

 

Ekonomifakta

Bankgiro 5505-3664:
Moms reg.nr. SE 802008234601

Organisationsnr. 80 20 08-2346

Godkänd för F-skatt

Fakturor kan sändas med e-post till ekonomi@itfautomation.se eller om det inte går så kan man i undantagsfall skicka dem med vanlig post till vår postadress.