VÄLKOMMEN TILL ITF Automation – den ideella föreningen för dig som arbetar professionellt med automation, mätteknik och styrning

Fördelar med att bli medlem i ITF

Som medlem i ITF får du tillgång till ett brett kontaktnät av professionella inom mätning och styrning. Medlemmarna i ITF har många olika bakgrunder. Många arbetar med instrumentering och styrning inom processindustrin, på en instrumentavdelning eller hos en leverantör. Andra arbetar med fastighetsstyrning, inom VA, inom utbildningssektorn eller som konsulter eller varhelst professionell automation används.

ITFs medlemmar finns inom praktiskt taget alla upptänkliga branscher, men en sak har de gemensamt- ett brinnande intresse för professionell automation. Bli medlem i ITF du också och lär känna nya kamrater som är intresserade av dina erfarenheter och som gärna delar med sig av sina. I ITF-medlemskapet ingår bl.a. en prenumeration på tidningen Automation, officiellt organ för ITF.

Dessutom får du möjlighet att träffa likasinnade vid föreningens sammankomster och kan delta i ITFs Automationsdagar eller andra Event till reducerad kostnad.

Aktuella medlemsavgifter. Studerandemedlemmar, pensionärer och andra icke förvärvsarbetande erbjuds subventionerad avgift efter särskild ansökan. Om företaget vill stödja föreningens verksamhet samt förenkla sin egen administration så kan det vara en fördel att utnyttja ITFs “Servicepaket för företag”. Begär gärna särskild information från kansliet kansli@itfautomation.se.

Vill du ansöka om medlemlemskap gör du det enklast via denna LÄNK

Medlemsavgifter 

– Medlemsavgiften för vanlig medlem är 525:-

– Aktiva tekniklärare inom relevanta Automationsutbildningar erbjuds en rabatterad medlemsavgift (kontakta kansliet)

– Studerande, pensionärer och andra icke förvärvsarbetande  (på begäran, i förväg) 175:-

För studerande inom relevanta automationsutbildningar subventionerar ITF Automation hela medlemsavgiften fram till och med det kalenderår som medlemmen fyller 26 år.

Som en service till företag som vill stödja sina medlemmars (=de anställdas) professionella utveckling och personliga nätverk och samtidigt stödja ITF Automations opinionsbildande verksamhet, och som vill förenkla sin egen administration, erbjuder ITF Automation ett “servicepaket för företag”**. Servicepaketet kan för större företag omfatta alla ITF-medlemmar som är verksamma på samma arbetsplats (=samma postadress). Detta är dock inget krav för företag med totalt färre än 10 anställda.

– Grundavgift 5250:-

– Kostnad per medlem på arbetsplatsen 220:-