Tipsa Itf

Här kan du lämna tips till ITF Automations styrelse. De lämnade tipsen kommer att användas av styrelsen i dess arbete med
att kontinuerligt utveckla och stärka föreningen och dess arbete med ITF Automationsdagar, den årliga mötesplatsen för Professionell Automation

Tips om föredrag eller sessioner som du bedömer kan vara intressanta för ITF Automationsdagar nästa år.

Vad vill du själv höra mer om? Känner du till någon som har gjort spännande erfarenheter? Har ni själva något intressant att berätta om?
Det är alltid uppskattat att få ta del av andras erfarenheter. Är det er tur att dela med er i år?

Tips om förtjänta automationare som du vill nominera till ITF Automationspris

ITF vill med priset uppmärksamma personer som kan tjäna som föredömen och inspirationskällor för andra som är verksamma inom området och för ungdomar, som genom pristagarnas insatser kan stimuleras att välja en bana inom just professionell automation eller något därtill kopplat. Således till personer som verkar i ITF:s anda och som därmed bidrar till att den svenskbaserade industrins internationella konkurrenskraft stärks.

Tips om något annat som kan vara värdefullt för att föreningen skall utvecklas och förstärkas.

Mellan årsmötena drivs verksamheten i itf av en styrelse om nio personer med stöd av ett litet kansli. Här kan du ge tips till styrelsens arbete, eller tipsa valberedningen om personer som skulle kunna bidra till föreningens arbete i framtiden. Du själv kanske skulle kunna tänka dig att engagera dig i ett utvecklande styrelsearbete till nytta för alla som är verksamma i automationsbranschen?


Kontakta oss på e-post styrelsen@itfautomation.se