Alla forum 1 – ITF Medelemsforum “Community” Ämnen för vårt ITF Forum? Svar till: Ämnen för vårt ITF Forum?

#1582
Test T
Deltagare

    Vi vill ha förslag på ämnen som vi kan lägga upp i vårt medelemsforum så ni som medlemmar kan dra maximal nytta av forumet. Forumet är skapat för er medlemmar och ska ge er nytta i form av att ni kan använda vårt nätverk för att utbyta erfarenheter och bolla problem som ni inte själva hittat lösningar på.
    Så forumet blir inte bättre än vad vi tillsammans som medlemmar gör det.
    Anledningen till att det är slutet är därför att vi som admin / styrelse skall kunna styra vad som postas och att det tillför vår förening värde. Värdet är också att vi gemensamt bygger något som vi alla har nytta av och därför behöver det vara slutet och kopplat till medlemskapet i ITF Automation.