Föredrag under de 25 första Automationsdagarna

Under det första kvartsseklet av itf Automationsdagar har det hållits 695 olika föredrag och paneldebatter

(Nåja, något färre eftersom föredrag med två föredragshållare har räknats dubbelt).

Fler än 540 personer har delat med sig av sina erfarenheter till deltagarna i itf Automationsdagar

itf Automationsdagar är en konferens avsedd att främja erfarenhetsutbyte mellan personer som har ett professionellt intresse av att vidareutveckla sig inom området professionell automation i vidaste mening. Styrelsen vill varmt tacka var och en av de föredragshållare som dragit sitt strå till stacken för att hålla denna ambition levande.(I listan nedan återges de föredragshållare som hållit fem eller flera föredrag. N.N. representerar de föredragshållare som inte var kända när programmet trycktes.)

Inte helt oväntat är dessa föredragshållare ofta även moderatorer/projektledare för sessioner vid itf Automationsdagarna. Men moderatorsinsatserna finns summerade på annan plats och ingår inte i summeringen nedan.

 "Mesta" föredragshållare under de 25 första åren

Antal
    Föredrag   
Föredragshållare    Första föredraget    Senaste föredraget
12 Björklöf Dag 1988-11-30 2005-02-09
11 Delsing Jerker 1993-09-30 2013-02-07
10 Hansson Åke 1992-11-24 2013-02-07
10 N N - -
8 Sterky Magnus 1988-12-01 2000-02-03
7 Björkman Jan 1991-11-27 2010-02-04
5 Ytterman Swen 1992-11-26 2009-02-04

Föredragshållarna representerar tillsammans väl över 300 olika arbetsplatser

Varje Universitet eller högskola har räknats som en arbetsplats (även om fördragshållarna representerat olika institutioner). Varje enskilt bruk eller forskningsorganisation har räknats som en arbetsplats (även om de tillhör samma koncern). Företag som bytt namn genom åren har i möjligaste mån räknats som en arbetsplats (gäller exempelvis Innventia/STFI och de olika namnen på BTG). De arbetsplatser som varit oftast representerade är listade nedan.

Vilka typer av organisationer representerar föredragshållarna? (Se tårtdiagrammet nedan)

Analyserar man vilka typer av organisationer som oftast delat med sig av sina erfarenheter till kollegorna på automationsdagarna så visar det sig att:

En tredjedel av föredragshållarna representerar Leverantörer (produktleverantörer) av olika slag (många av dessa är ju även tjänsteleverantörer, så gränsdragningen är kanske inte vetenskapligt strikt :-). I listan nedan så har BTG, Siemens och ABB räknats till denna kategori. Notera att listan baseras på "arbetsplats", vilket innebär att fler arbetsplatser från exempelvis ABB och Siemens finns representerade längre ned i listan.

Nästa tredjedel delas i stort sett lika mellan "Institut & Myndighetsliknande organisationer" (exempelvis Innventia, SP och SEMKO), "Tjänsteleverantörer/Konsulter" (främst pidab samt ÅF, som dock representeras av många olika arbetsplatser och därför inte återfinns på denna lista) samt "Utbildningssektorn" (främst de Tekniska Högskolorna/Universiteten i Luleå, Lund och KTH).

Den sista tredjedelen representeras främst av "Slutanvändare" inom olika sektorer där den skogsindustriella sektorn är den klart dominerande (men med många olika arbetsplatser representerade varför de inte återfinna i listan nedan), tätt följd av kemi- och petroleumindustrin samt gruv- och stålindustrin och olika typer av energiproducenter/leverantörer.

 "Mest föredragshållande" organisationer

Antal
föredrag
Organisation
29 Luleå Tekniska Högskola
21 Innventia (STFI)
20 SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
14 LKAB
13 Lunds Tekniska Högskola
12 KTH
12 pidab
11 BTG
11 SEMKO
11 Siemens
10 ABB
10 Preem

 

Föredragshållarnas hemvist uppdelat på organisationstyp
OrganisationsTyper 25 År