Översikt av utbildningsspåret och de olika fortbildningssessionerna

 

UTBILDNINGSSPÅRET
Swen Ytterman, Lennart Johansson, itf / pidab

Varje kurs ges vid två tillfällen under Automationsdagarna. Välj själv det kurstillfälle (eller de kurstillfällen) som bäst passar ihop med de övriga fortbildningssessionerna du vill delta i under Automationsdagarna. Det finns ett begränsat antal platser till varje kurs. Det krävs en föranmälan i samband med anmälan till konferensen. Platserna tilldelas i ansökningsordning. Om du inte kan beredas plats på den aktuella kursen kommer du att få ett meddelande från kansliet.

 

Utbildningsspår A - Grundläggande mätteknik, med fokus på flöde

Flödesmätning i teori och praktik

Anders Andersson, Fagerberg

En grundläggande kurs i mätprinciper, typer av mätare och deras för- och nackdelar. Skillnader mellan volym och hastighetsmätningar.

 

Utbildningsspår B - Grundläggande Reglering

Grundläggande Reglerteknik

Tomas Eriksson, Optimation

Vad är en reglerkrets? Regulatorns funktioner och parametering. Hur optimerar man en reglerkrets?

 

Utbildningsspår C - Så instrumenteras ett flödesschema

Vad är det processingenjören vill ha?

Lennart Johansson, pidab

Val av instrumenteringsnivå och noggrannhet. Vilken typ av mätprincip är lämplig? Är det krav på säkerhet eller ATEX? Hur ser omgivningen ut ? Inomhus, ute, kallt, varmt?

 


 

Fortbildningsessioner

 

FM DAG1 - Den moderna fabriken - så kan vi utnyttja de nya möjligheterna
Rickard Lycke, Itf / Preem

Avancerad styrning har "alltid" tillämpats inom exempelvis industrin och försvaret. Utvecklingen inom sensorer och autonoma fordon öppnar nu upp nya möjligheter att även inom industrin förbättra styrningen genom att flytta gränserna för när åtgärderna blir beroende av mänskliga beslut. Vad betyder detta för just våra processer och hur utnyttjar vi bäst de möjligheter som ökad information ger oss.

 

EM1 DAG1 - Hur lönsamt är automation?
Tomas Eriksson, itf / Optimation

Som ingenjörer vill vi gärna använda vår kunskap till att förbättra och lösa tekniska problem. Inte sällan krävs en investering som ska ställas mot andra investeringar. Därför är det viktigt att kunna presentera investerings- och utvecklingsidéer på ett sådant sätt att den ekonomiska nyttan blir tydlig.

 

EM2 DAG1 - Nya avancerade mättekniker - ger ännu bättre underlag för styrning
Pär Almén, itf / Malux

Tekniken utvecklas snabbt inom många områden. Den snabba utvecklingen av mobiltelefonerna har gjort avancerad kamera/vision-teknik samt snabb trådlös kommunikation tillgänglig även för industriella tillämpningar. Var finns den största potentialen till processeffektivisering idag?

 

FM1 DAG2 - En ljusare framtid - utan dokument
Erik Molin, itf / ForsCon

Trots allt datorstöd är det fortfarande så att ett "projektdokument" betraktas som "den juridiskt bindande dokumentationen". Nackdelarna är uppenbara - ett dokument, exempelvis en ritning, visar ju bara en "vy" av verkligheten och inbäddat i denna vy också all bakomliggande kunskap. Men i den digitaliserade världen kan kunskapen lagras i en databas (exempelvis som XML), sedan är det upp till användaren hur den kunskapen skall presenteras.

 

FM2 DAG2 - Praktiska tillämpningar av Automation
Marit Jerpenberg, itf / Alnab Armatur

I alla automatiseringsprojekt finns många avvägningar som måste göras. Med praktiska exempel visas hur några olika utmaningar har hanterats. Köpa komplett funktion - eller varje komponent från den bästa leverantören? Hur samarbetar man mellan olika kompetensområden? När/hur kommer tredje part in i projekten? Regleroptimering - inte bara (dynamisk?) optimering av reglerkretsar utan även optimering av antalet reglerkretsar. Spännande tillämpningar med nya styrtekniker och simulatorer.

 

EM DAG2 - Förutsättningar för en lyckad uppstart
Johan Westman, itf / Eurocon Engineering

Stora som små projekt har i avslutningen en driftsättningsfas. På tidigare Automationsdagar har vi fokuserat på vikten av projekten planeras och genomförs på ett bra sätt. I den kritiska, och ofta mycket tidspressade, driftsättningsfasen skall alla lösa trådar samlas in och projektet överlämnas till driften. Vad är viktigast att tänka på när ett projekt skall avslutas/driftsättas/överlämnas?