Konferensprogrammet för Itf Automationsdagar 2019 (Aktuellt 2019-02-05)

Det tryckta konferensprogrammet för itf Automationsdagar 2019 finns som bilaga i tidningen Automations decembernummer. Extra exemplar för distribution till kunder och anställda kan rekvireras från kansliet.

Eventuella programändringar kommer alltid att anslås på denna plats, (under www.itfautomation.se/Konferens/ITF AUTOMATIONSDAGAR/PROGRAM).

NOTERA följande ändringar:

2019-02-07 Paneldebatten på torsdag em är inställd. Konferensen avslutas kl 15.15

2019-02-05 Mikael Lindqvist, Sitebase, ersätter Fredrik Hases som föreläsare av "Erfarenheter från idrifttagning och utcheckning i Boliden Garbenberg

2019-02-05 Föredraget onsdag kl 10.30 har måst utgå.
Det ersätts med en presentation från Utbildningskommittéen inom ITF Automation med bl.a. Lennart Johansson, Kent Gidlöf och Swen Ytterman

2019-01-31 Utbildningssessionerna under Dag 2 har sammanförts med motsvarande utbildningssessioner Dag1 på grund av att mycket få valt att deltaga i utbildningen under Dag2.

 


 

 

Konferensprogram Onsdag 06 februari


08:00 - 09:00 Registrering och Kaffe


08:40 - 09:00 ITF Automations Medlemsmöte (för medlemmar i ITF Automation)


09:00 - 12:00 Den moderna fabriken - så kan vi utnyttja de nya möjligheterna /  Rickard Lycke (Preem/ITF Automation)

  • Avancerad styrning har "alltid" tillämpats inom exempelvis industrin och försvaret. Utvecklingen inom sensorer och autonoma fordon öppnar nu upp nya möjligheter att även inom industrin förbättra styrningen genom att flytta gränserna för när åtgärderna blir beroende av mänskliga beslut. Vad betyder detta för just våra processer och hur utnyttjar vi bäst de möjligheter som ökad information ger oss.

09:00 - Välkommen - praktisk information

09:05 - Digitaliseringens påverkan på vår industri               
Malin Rosqvist, PiiA, Örjan Larsson, PiiA


10:00 - Kaffe med utställningsbesök

10:30 - ITF Automations arbete med utbildningsfrågar               
Lennart Johansson, Kent Gidlöf, Swen Ytterman, ITF Automations utbildningskommitté


11:10 - Vinn fördelar med en digital produktionstvilling               
Mikael Börjesson, Siemens, Niklas Knutar, MittSverige Vatten&Avfall


11:35 - Så kan vi utnyttja information till att få en bättre produktion               
Matts Almark, Valmet10:30 - 12:00 Utbildningsspår B - Grundläggande Reglering /  Joakim Wallbing, Optimation)

  • Föranmälan krävs (begränsat antal platser)

12:00 - 13:30 Lunch med utställningsbesök i Utställningshallen


12:00 - 13:30 POSTERUTSTÄLLNING /  Under konferensen presenteras ett antal spännande forskningsprojekt i form av postrar. Under lunchen dag 1 finns alla posterpresentatörer på plats. Passa på att se vad som händer i forskningsfronten


13:30 - 17:00 Hur lönsamt är automation? /  Tomas Eriksson (Optimation)

  • Som ingenjörer vill vi gärna använda vår kunskap till att förbättra och lösa tekniska problem. Inte sällan krävs en investering som ska ställas mot andra investeringar. Därför är det viktigt att kunna presentera investerings- och utvecklingsidéer på ett sådant sätt att den ekonomiska nyttan blir tydlig

13:30 - Introduktion               
Tomas Eriksson, Optimation


13:45 - Flexiblare korskörning               
Roger Ivaska, Optimation


14:45 - Kaffe med utställningsbesök

15:15 - Pannstyrning för resultat               
Jonas Ohlsson, Iggesund Paperboard


16:05 - Värdefulla avgaser               
Robert Johansson, SSAB13:30 - 17:00 Nya avancerade mättekniker - ger ännu bättre underlag för styrning /  Pär Almén (Malux/itf)

  • Tekniken utvecklas snabbt inom många områden. Den snabba utvecklingen av mobiltelefonerna har gjort avancerad kamera/vision-teknik samt snabb trådlös kommunikation tillgänglig även för industriella tillämpningar. Var finns den största potentialen till processeffektivisering idag.

13:30 - Kameraövervakning               
Arvid Åhrberg, LKAB, Henry Hedman, Visionsteknik


15:00 - Kaffe med utställningsbesök

15:30 - Connected Industry               
Magnus Lövgren, Åf Consult13:30 - 15:00 Utbildningsspår A - Grundläggande Mätteknik, flöde /  Anders Å Andersson, Gustaf Fagerberg

  • Föranmälan krävs, (begränsat antal platser)          

15:00 - Kaffe med utställningsbesök


15:30 - 17:00 Utbildningsspår C - Att instrumentera ett flödesschema - vad vill processingenjören ha /  Lennart Johansson (pidab/ ITF Automation)

  • Föranmälan krävs, (begränsat antal platser)

17:00 - 19:00 Utställarkväll i Utställningshallen


19:00 - 23:30 Konferensmiddag med prisutdelning och underhållning /  Samling i utställningshallen.
Ytterkläder erfordras ej (men lämna inga ytterkläder i konferensgarderoben)

 


 


Torsdag 07 februari


07:30 - 08:30 Registrering och Kaffe


08:30 - 12:00 En ljusare framtid - utan dokument /  Erik Molin (ForsCon/ITF Automation)

  • Trots allt datorstöd är det fortfarande så att ett "projektdokument" betraktas som "den juridiskt bindande dokumentationen". Nackdelarna är uppenbara - ett dokument, exempelvis en ritning, visar ju bara en "vy" av verkligheten och inbäddat i denna vy också all bakomliggande kunskap. Men i den digitaliserade världen kan kunskapen lagras i en databas (exempelvis som XML), sedan är det upp till användaren hur den kunskapen skall presenteras


08:30 - Industrins utmaningar och vad händer i omvärlden               
Erik Molin, ForsCon/ITF Automation


09:30 - Ett användarperspektiv på en digitaliserad anläggningsinformation
Petter Nilsson, European Spallation Source

10:00 - Kaffe med utställningsbesök

10:30 - Hur ser man på Standardisering och Digitalisering               
Thomas Andersson, Siemens


11:15 - Internationella aktörer samarbetar kring gemensamma standards, CFIHOS och Dexpi bl.a               
Tomas Eriksson, Hexagon PPM08:30 - 12:00 Praktiska tillämpningar av Automation /  Marit Jerpenberg (Alnab Armatur/ITF Automation)

  • I alla automatiseringsprojekt finns många avvägningar som måste göras. Med praktiska exempel visas hur några olika utmaningar har hanterats. Köpa komplett funktion - eller varje komponent från den bästa leverantören? Hur samarbetar man mellan olika kompetensområden? När/hur kommer tredje part in i projekten? Regleroptimering - inte bara (dynamisk?) optimering av reglerkretsar utan även optimering av antalet reglerkretsar. Spännande tillämpningar med nya styrtekniker och simulatorer

08:30 - Minimera antalet Reglerloopar               
Tomas Eriksson, Optimation/ITF Automation


09:15 - Säkerhetskritisk instrumentering - Arbetssätt och utmaningar från ett verklighetens pappersbruk               
Andreas Eriksson, BillerudKorsnäs


10:00 - Kaffe med utställningsbesök

10:30 - Ett säkerhetsprojekt - ett samarbetsprojekt ?               
Lennart Johansson, pidab/ITF Automation


11:15 - Simulatorer och överordnad styrning Helios               
Lars-Åke Sundberg, SCA Östrand


12:00 - 13:30 Lunch med Utställningsbesök i Utställningshallen


13:30 - 16:00 Förutsättningar för en lyckad uppstart /  Johan Westman (Eurocon Engineering/ITF Automation)

  • Stora som små projekt har i avslutningen en driftsättningsfas. På tidigare Automationsdagar har vi fokuserat på vikten av projekten planeras och genomförs på ett bra sätt. I den kritiska, och ofta mycket tidspressade, driftsättningsfasen skall alla lösa trådar samlas in och projektet överlämnas till driften. Vad är viktigast att tänka på när ett projekt skall avslutas/driftsättas/överlämnas?

13:30 - Erfarenheter från Skogsindustrin               
Johan Westman, Eurocon Engineering/itf


14:00 - Erfarenheter ifrån idrifttagning och utcheckning i Boliden Garpenberg               
Mikael Lindqvist, Sitebase


15:00 - 15:15 Gemensam avslutning