Nya Styrelsen i ITF Automation 2019 - 2020

 

  Rickard Lycke, Preem     
   Rickard Lycke, Preem.
 Ordförande
 Carolina Forsbring, Pidab
 ITF Automations Kansli
 
 Swen Ytterman  Erik Molin  Lennart Johansson Tomas Eriksson 
 Swen Ytterman, 
 vice Ordförande
 Erik Molin, ForsCon
 Sekreterare
 Lennart Johansson, pidab
 Kassör
 Tomas Eriksson,   Optimation, Webmaster
 Pär Almén  Marit Jerpenberg  Mats Larsson  Stefan Malmsten
 Pär Almén, Malux
 Ledamot
 Marit Jerpenberg, Alnab
 Ledamot
 Mats Larsson, Iggesund
 Ledamot
 Stefan Malmsten,   Nouryon, Ledamot

 

Några ord om styrelseledamöterna (Läs mer om styrelsearbetet här)

Ordförande: Rickard Lycke (f.1972), är född och uppvuxen i Lysekil och sedan 1998 verksam vid Preems raffinaderi, där han arbetar som projektledare. Fortfarande med stora inslag av instrumentering och automation. (www.preem.se)

Vice ordförande: Swen Ytterman (f.1941), är en av grundarna till pidab i Göteborg och styrelsens nestor. Swen startade inom skogsindustrin (bl.a. som instrumentchef på Värö) men har sedan dess arbetat med automationsprojekt inom de flesta branscher. Han blev medlem i föreningen år 1971.

Sekreterare (och kommunikationsansvarig): Erik Molin (f.1964), verksam i det egna konsultbolaget ForsCon baserat i Sundsvall. Erik har bl.a. arbetat tillsammans med SSG inom LCDM-projektet vilket nu avses fortsätta i föreningen ”SEIIA, Swedish Industrial Interoperability Association” med målet att lösa problematiken kring dålig eller obefintlig ”Handover” och datautbyte. (Läs mera på www.seiia.se).

Kassör: Lennart Johansson (f. 1955), arbetar sedan många år som konsult och projektledare på pidab i Göteborg (numera ingående i Eurocon Consulting). (www.pidab.com)

Ledamot: Tomas Eriksson (f. 1971), började sin yrkesverksamma bana på dåvarande Finspong Aluminium för att ganska tidigt flytta till processindustrin (AssiDomäns koncernforskning). Sedan 2002 arbetar Tomas med planering, ledning och genomförande av utvecklingsprojekt inom processautomation på Optimation i Piteå. Tomas är styrelsens webmaster/IT-ansvarig. (www.optimation.se)

Ledamot: Pär Almén (f. 1966) är verksam som säljare på Malux i Örnsköldsvik med inriktning mot Industri/EX-komponenter. (www.malux.se)

Ledamot: Marit Jerpenberg (f. 1965), kommer ursprungligen från Norge och arbetar nu som försäljningsingenjör för gasanalys på Alnab Armatur i Partille/Göteborg. Distriktet sträcker sig från södra Sverige och upp till Värmland. (www.alnab.se)

Ledamot: Mats Larsson (f. 1977), bor utanför Ljusdal i Hälsingland och arbetar som sektionschef Teknikutveckling vid Iggesunds bruk. (www.iggesund.com)

Ledamot: Stefan Malmsten (f. 1968), ansvarar för den globala digitaliseringen inom Nouryon, (som övertagit den globala kemiverksamheten från Akzo Nobel). Han bor i Göteborg och har erfarenhet som projektledare för många automations- och IT-projekt vid leveranser av Eka Chemical's kemifabriker runt om i världen. (www.nouryon.com)

ITF Automationsdagar 2020

Automationsdagarna har fått en egen hemsida:
automationsdagarna.se

Studerar du Automation - du kan bli medlem i ITF Automation utan kostnad

Föreningen ITF Automation erbjuder medlemsskap utan kostnad för dig som studerar automationsämnen och som är 25 år eller yngre.

Som medlem i föreningen ITF Automation kommer du direkt i kontakt med arbetslivet redan under din utbildning. Genom tidningen Automation håller du dig uppdaterad om vad som händer i branschen. Genom att delta i föreningens aktiviteter börjar du bygga upp ett nätverk med kunniga experter som du kommer att ha nytta av när du börjar arbeta.  Du anmäler dig på föreningens hemsida.


Är du tekniklärare?

Styrelsen har beslutat att vid behov subventionera medlemsskapet för tekniklärare inom relevanta utbildningsområden. Som sådan tekniklärare kan du också erbjudas ett förmånligt specialpris till Automationsdagarna.  Kontakta kansliet för mer information.

Genom ett medlemsskap i itf håller du dig uppdaterad på utvecklingen i branschen. Du får regelbundet tidningen Automation som medlemsförmån.  På föreningens aktiviteter träffar du andra automationsintresserade.


ITF Automationspris

Det är hög tid att föreslå lämpliga mottagare av ITF Automations fina pris för 2020.

Priset instiftades redan 2005 och syftet är framför allt att lyfta området "professionell automation" i samhället i stort, i företagen, och inte minst bland dagens ungdomar, framtidens automationare.

Lämna ditt förslag så snart som möjligt under menyvalet "TIPSA ITF" eller genom ett mejl till kansliet eller till någon i styrelsen.

Tänk även på att du kan föreslå lärare eller elever vid relevanta utbildningar som mottagare av ITF AutomationsPris.

 

Nytt från våra Nordiska systerföreningar.

Vår Norska systerförening, NFA, erbjuder ett brett utbildningsprogram inom automation - Läs mer om aktuella kurser och konferenser här.

Vår Finska systerförening heter SAS, (Suomen Automaatioseura ry / Finlands Automationssällskap rf). Den mesta informationen är på finska. - Läs mer om de finska Automationsdagarna på engelska här.

Vår Danska systerförening, DaU, är en del av den danska arbetgivarföreningen.