V Ä L K O M M E N   till   ITF  A U T O M A T I O N S D A G A R    2 0 1 8

De effektiva fortbildningsdagarna för dig som arbetar med professionell automation.

Bild från ITF Automationsdagar 2017

Itf Automationsdagar är sedan trettio år plattformen där du tillsammans med kollegor i din egen och angränsande branscher tar del av de senaste erfarenheterna från automationsingenjörer på fältet och de senaste nyheterna från leverantörer och konsulter. 

Under konferensen träffar du automationsexperter (och blivande automationsexperter) från hela landet och de flesta branscher. Där bygger du ett värdefullt nätverk som hjälper dig att bli effektivare i ditt arbete.

Föredrag av erkända experter varvas med gott om tid för att diskutera automationsfrågor med likasinnade under pauserna i utställningshallen och under den uppskattade konferensmiddagen.


ITF AUTOMATIONSDAGAR 31 januari - 1 februari 2018 på Scandic InfraCity

i Upplands Väsby (invid motorvägen mellan Arlanda och Stockholm)


PROGRAMMET ÄR PUBLICERAT OCH ANMÄLAN HAR ÖPPNAT + LÄS MERA OM BOKNING AV BOENDE HÄR


 

Spännande och nyttiga utbildningssessioner

Programfolder 2018 (uppdateras EJ) En bläddringsbar kopia av det tryckta programmet hittar du här till vänster. Notera att det publiceras som det trycktes - eventuella uppdateringar görs sedan i  webbprogrammet.

Programmet medföljer som bilaga till tidningen Automations decembernummer och distribueras per post till alla medlemmar i föreningen. Ytterligare ex kan rekvireras från kansliet eller skrivas ut från pdf-länken på sidan med webbprogrammet

En kortare sammanfattning av de olika presentationerna finns att läsa här.


 

Sessionledarnas sammanfattning av de olika sessionerna

Automation 4.0 - Swen Ytterman (ITF)

Det cirkulerar många ”buzzwords” i den allmänna digitaliseringsdebatten just nu. Det är Industri 4.0, Digitalisering, Industriell Internet-of-Things (IIoT), Big Data, Artificiell Intelligens (AI), Molnet, Cloud Computing, och många fler. I denna session berättas lite om vad som nu är på gång, och vilka konsekvenser ”digitaliseringen” kan föra med sig för våra respektive verksamheter

Rätt instrumentering - Johan Westman (ITF / Eurocon), Ingela Ottfalk (ITF / OmniProcess)

Att instrumentera en process är en grannlaga uppgift, att instrumentera den rätt är en riktig utmaning. Samspelet mellan instrumenten, deras installation och drifttagning och deras funktion och underhåll är en vital kedja där missar i ett tidigt skede kan få långtgående, och ofta dyrbara, konsekvenser senare. Denna session lyfter fram några grundläggande kunskaper som krävs för att säkerställa en ”rätt” instrumentering, i alla avseenden.

Underhåll och felsökning - Pär Almén (ITF / Malux)

Under denna samlingsrubrik fokuseras på metoder för att effektivt felsöka nätverk och fältinstrument samt presentera olika former av stöd och diagnostiska metoder för att identifiera fel och snabbt komma till rätt åtgärd.

Processäkerhet - Lennart Johansson (ITF / pidab )

Efter att under några år diskuterat ”cybersäkerhet” på automationsdagarna är det nu dags att åter lyfta fram begreppet processäkerhet. Denna session lyfter fram frågor kring nyheter inom EX och SIL, bl.a. om dokumentation och kopplingen mellan SIL och maskindirektivet. Vilka krav ställer myndigheterna och hur dokumenteras arbetet. Vad saknas för slutanvändarna?

Reglerstrategier - Tomas Eriksson (ITF / Optimation)

"Reglering" är ett tema som tämligen regelbundet återkommer i en eller annan form på Automationsdagarna. Denna session tar avstamp i frågor som trimning och reglerstrategier i industriella projekt. Vidare analyseras utvecklingen inom ämnesområdet med presentationer av tre verktyg med direkt praktisk nytta. Sessionen avslutas med en intressant studie om världsmarknaden för automation.

Stora projekt - med nyttiga erfarenheter även för mindre projekt - Rickard Lycke (ITF / Preem)

Alla kanske inte får förmånen att själva delta i ett större projekt, men alla kan dra nytta av de metoder och verktyg som måste utvecklas och förfinas för att lyckosamt genomföra ett större projekt. Här redovisas allmängiltiga erfarenheter från ett antal större projekt, från hur de läggs upp (göra själv, eller köpa in?) och olika projektmodeller/verktyg, till hur man minimerar riskerna för förseningar och fördyringar.  

Bland övriga programpunkter märks...

  • itf Medlemsmöte - För medlemmar i Instrumenttekniska föreningen
  • Utställarkväll i utställningshallen - Du och dina kollegor minglar och utbyter spännande erfarenheter med varandra och med utställarna. Här lär du känna såväl "grannar" som konkurrenter i branchen.
  • Den 'obligatoriska' konferensmiddagen med prisutdelning och underhållning - För alla besökare och utställare (föranmälan på nätet)

I utställningshallen träffar du kollegor och representanter för ledande automationsföretag i landet

Inträdet till Utställningen är öppet till kl 18.00 den första konferensdagen och till kl 13.00 den andra konferensdagen. 
Önskar du bara besöka utställningen anmäler du dig kostnadsfritt på nätet  (Kryssa i "Besöker endast utställningen", Ange sedan "Utställning" som ordernummer: du behöver inte ange några faktureringsuppgifter).

Aktuell utställarlista per 2018-01-08

Acosense
Alnab Armatur
Askalon
Aucotec
AUMA Scandinavia
CiDRA Minerals Processing Inc.
Corona Control
Endress+Hauser
Eurocon Engineering
Flowserve NAF Control Valves
ILME Nordic
ITF
Mentor Communications
Metso
Omniprocess
Optimation
Pepperl+Fuchs
Rotork
Siemens
Somas Instrument
SPCI/Svensk Papperstidning
Tidningen Automation
Valmet

 (Markerade utställare, Endress+Hauser och Siemens, stödjer Itf Automationspris som guldsponsorer)
 (Silversponsorer är Alnab Armatur, Corona Control och ProcessIT Innovations)

Inbjudan att ställa ut är skickad till registrerade kontaktpersoner hos tidigare utställare och tidigare inbjudna. 
Om ni får nya kontaktpersoner eller om ert Företag/Organisation inte ställt ut tidigare, vänligen kontakta kansliet för att få Er inbjudan.


Itf Automationspris

Sedan över ett decennium uppmuntrar itf förtjänta automationare och ungdomar/lärare med intresse för teknisk utbildning genom att under Automationsdagarna dela ut itf:s fina automationspris. Vare sig du vill visa uppskattning för en erfaren kollega, en tekniklärare eller en student, så kan du ge förslag på lämpliga mottagare under menyvalet "Tipsa ITF" ovan. Eller skicka ditt förslag, med en kort motivering till kansliet. Informera gärna lärare och elever på din lokala automationsutbildning om denna möjlighet.

Prisceremonin för 2018 stöds av Endress+Hauser och SIEMENS som guldsponsorer samt Alnab Armatur, Corona Control och ProcessIT Innovations som silversponsorer.

Kontakta gärna kansliet för mer information om hur Ert företag kan stödja itf i föreningens strävan att höja medvetenheten om Automationens betydelse för Sverige och för företagens internationella konkurrenskraft.

 

Är du redan medlem i Itf - Föreningen för dig som är intresserad av professionell Automation och mätteknik.

Då har du möjlighet att erbjuda föreningens möjligheter till nya medlemmar. Menyvalet hittar du ovan - men du måste först logga in som medlem. Ju fler vi är, desto starkare blir vårt nätverk och desto effektivare kan vi bli i våra yrkesroller och inte minst stärker det föreningens arbete med att lyfta automationens roll i företagen, i samhället, och inte minst inom utbildningssektorn. En stark automationsutbildning stärker den framtida kompetensförsörjningen inom vår bransch.

Har du glömt ditt lösenord så använder du enkelt funktionen "Glömt lösenord" ovan. Du anger bara din aktuella mejladress och får snart ett mejl till den adressen med ett engångslösenord som måste utnyttjas inom en begränsad tid, och sedan ändras av dig till ett nytt som bara du känner till.


TIPSA Itf

Under menyvalet "TIPSA Itf" ovan har du alltid möjlighet att tipsa itf om olika saker.

Du kan exempelvis ge styrelsen förslag på lämpliga mottagare av itf Automationspris.

Du kan även tipsa styrelsen om annat, exempelvis om personer som du tror skulle vilja delta i arbetet med att vidareutveckla föreningen och dess arrangemang.

Du kan även tipsa om intressanta bidrag inför nästa års automationsdagar (effektivast under perioden maj-augusti).

 

  

Nytt från våra Nordiska systerföreningar.

Vår Norska systerförening, NFA, erbjuder ett brett utbildningsprogram inom automation - Läs mer om aktuella kurser och konferenser här.

Vår Finska systerförening heter SAS, (Suomen Automaatioseura ry / Finlands Automationssällskap rf). Den mesta informationen är på finska.

Vår Danska systerförening, DaU, är en del av den danska arbetgivarföreningen.