ITF Automation, är en ideell sammanslutning för personer som har ett professionellt intresse för automationsteknik med tonvikt på mät-, styr- och reglerteknik samt tillämpningar av IT-teknik, t.ex. ingenjörer som är verksamma inom processindustrin eller som utvecklar, använder eller säljer instrumentering.

In English