Konferensprogrammet för itf Automationsdagar 2016 distribueras till medlemmar och utställare i början av december och finns som bilaga i tidningen Automations decembernummer.

Eventuella programändringar kommer alltid att anslås på denna plats, under www.itfautomation.se/Konferens/ITF AUTOMATIONSDAGAR/PROGRAM.
Här finns en kopia av det tryckta programmet för egen utskrift (Som det såg ut vid tryckningen, Uppdateras ej - eventuella uppdateringar finns nedan).


 

Program för Itf Automationsdagar 2016

Updatering 2016-01-19 Föreläsare Johan Stahre ersätts av Åsa Fast - Berglund
Updatering 2015-12-08

Detta är den aktuellaste versionen av programmet, eventuella ändringar kommer att publiceras på denna plats.


Onsdag 03 februari

08:00 - 09:00 - Registrering och kaffe

09:00 - 11:50 Mer och smartare automation ger konkurrenskraftigare företag
                    Ylva Alexandersson, itf/Etec

09:00 - Viktiga meddelanden
09:05 - Industrial Internet of People and Things
               Åsa Fast - Berglund, Chalmers/Produktionssystem
09:40 - Industri 4.0 - vision eller verklighet och första steget ditåt
               Thomas Stetter, Siemens
10:10 - Kaffepaus i utställningshallen
10:40 - När vi trycker på start och inget händer!
               Johan Petersson, Etec
11:15 - Looking ahead - the future of manufacturing
               Vahid Kalhori, Sandvik Coromant
11:50 - 12:10 itf Medlemsmöte - För medlemmar i Instrumenttekniska föreningen
12:00 - 13:30 Lunch med utställningsbesök i Utställningshallen

13:30 - 16:30 Så skapar vi säkerhet i automationssystemen
                    Swen Ytterman, itf

13:30 - En Automationsingenjörs syn på säkerhet
               Nicklas Keijser, Rejlers
14:00 - Södra Cell och Processnära IT. Eftersatt säkerhet?
               Joel Ekholm, Södra Cell Värö
14:30 - Kaffepaus i utställningshallen
15:10 - IT-säkerhet i automationsprojekt
               Åsa Hansson, Midroc Automation
15:50 - En forskares syn på säkerhet
               Lars Westerdahl, FOI

13:30 - 16:30 Tillförlitlig mätvärdesinsamling
                    Arne Lerstorp, itf/Alprotek

13:30 - Spårbarhet och mätosäkerhet
               Anders Andersson, Fagerberg
14:05 - Components for Functional Safety Systems – Requirements, certificates and typical pitfalls
               Jörg Isenberg, Auma, Tyskland
14:35 - Kaffepaus i utställningshallen
15:15 - SIL och sedan? Utmaningarna i SIL-livscykeln
               Anders Klein, [ITF Stora Automationspris 2015], Preem
15:55 - Vässa temperaturmätkedjan för bättre noggrannhet
               Hans Wenegård, Pentronic

16:30 - 19:00 - Utställarkväll i utställarhallen
19:00 - 23:30 - Konferensmiddag med prisutdelning och underhållning
                      (Samling med ytterkläder i utställningshallen)


Torsdag 04 februari


08:30 - 12:00 Modellbaserade tekniker i reglering och simulering
                    Krister Forsman, itf/Perstorp

08:30 - Simulator förkortade uppstartstiden för Perstorp
               Johan Rönnberg, Perstorp
09:10 - Model based predictive emission monitoring
               Gregorio Ciarlo, ABB, Italien
09:50 - Kaffepaus i utställningshallen
10:40 - Modellbaserad reglering och optimering på Borealis
               Bengt-Ove Andersson, Borealis
11:20 - "Soft sensor" förbättrar regleringen
               Pär Sivertsson, ÅF


08:30 - 12:00 Spännande mätteknik och intressanta tillämpningar
                    Peter Wallin, itf/BLH Nobel, Arvid Åhrberg, itf/LKAB

08:30 - Optisk mätning av stora volymer – Morgondagens mätteknik redan idag
               Sara Lindahl, Adopticum, Jonas Sjöberg, Adopticum
09:20 - Akustisk flödesdetektering av fasta material
               Martin Wirell, Siemens
10:00 - Kaffepaus i utställningshallen
10:40 - Electronic Differential pressure measuring system
               Heinz Wöhrle, VEGA [Omniprocess], Tyskland
11:20 - Temperaturmätning (IR) i svåra miljöer
               Erik Zetterlund, Acreo
12:00 - 13:30 Lunch med utställningsbesök i utställningshallen

13:30 - 16:00 Effektiv automation stärker operatörens viktiga roll
                    Rickard Lycke, itf/Preem

13:30 - Future Control Centres from the Human Factors perspective
               Jeton Partini, CGM
14:00 - Ditt fönster mot processen: Optimera dina Process-bilder
               Else Nygren, Uppsala universitet/Informatik och Media
14:25 - Bensträckare
14:35 - Framtidens gruva: Fjärrstyrning för en säker och effektiv användarmiljö
               Peter Olsson, ABB
15:00 - Framtidsoperatören: Mobila verktyg underlättar det dagliga arbetet
               Camilla Grane, LTU/Arbetsvetenskap
15:25 - Nya teknologier för framtidens kontrollrum och användare
               Susanne Timsjö, ABB
16:00 - Konferensen avslutas