VÄLKOMMEN TILL Itf Utbildningsdag 2017

den (29)-30 maj på Värö Bruk, Varberg

Inbjudan pdf

Program

On-line anmälan

 Värö bruk från luften

Utbildningsdagen hålls tisdagen den 30 maj på Väröbruk

 • Gemensam middag den 29 maj, kvällen innan utbildningsdagen

Konferensdeltagare och medlemmar i föreningen inbjuds att delta i en gemensam middag kvällen före utbildningsdagen. Deltagande anges vid anmälan. Samling sker på Varbergs Stadshotell 19.00 måndagen den 29 maj.

Programpunkter under utbildningsdagen tisdagen den 30/5

 • Presentation av projektet Expansion Värö. 
 • Presentation Automationssystem / Utrustning.
 • Presentation examensarbete Reglerkretsanalys.
 • Testning och utcheckning av fältutrustning och konfigurering.
 • Guidad tur i anläggning.
 • itf:s årsmöte hålls klockan 12.30 på Väröbruk.
  Årsmötesdokumenten publiceras nedan på denna sida för medlemmar vartefter de blir tillgängliga (kräver inloggning)
 • ISA årsmöte hålls klockan 12.00, för medlemmar i ISA Sweden Section.

 Utbildningsdagen avslutas klockan 16.00.


Underlag inför Instrumenttekniska föreningens Årsmöte 2017

Här laddar du hem underlagen inför årsmötet (kräver inloggning).

Kallelsen till årsmötet går även ut via e-post till medlemmarna i itf ca 3 veckor innan mötet.

Om du som medlem inte får kallelsen, så var vänlig kontrollera din profil och uppdatera din epostadress.

Eventuella frågor besvaras av kansliet.

Välkommen till itf Utbildningsdag och itf Årsmöte 2017

 


BOKA IN Itf Automationsdagar 2018

Itf Automationsdagar 2018 planeras till den 30/1 - 1/2, 2018 (där tisdagen den 30/1 är förberedelsedagen). Boka redan nu in tiden för Itf:s mest uppskattade arrangemang i din kalender.


 

TIPSA Itf

Itf Automationsdagar är sedan trettio år en ledande mötesplats för dig som arbetar med professionell automation i någon form.

Den erbjuder rikligt med möjligheter för kontakter och nätverksbyggande mellan automationsproffs från din egen och närliggande branscher, du träffar användare och leverantörer från olika delar av landet.
Dessutom erbjuds fortbildning av olika experter med erfarenheter från viktiga områden inom mätning, styrning, automation m.m.

Vi vet att deltagarna är mycket intresserade av "erfarenheter från fältet - oss kollegor emellan". Styrelsen undrar därför:

 • Vad vill du lära dig mer om under Automationsdagarna 2018?
 • Känner du till någon som har gjort intressanta erfarenheter?
 • Arbetar ni själva med något spännande och nyttigt på er arbetsplats?

Styrelsen tar tacksamt emot tips på sessionsämnen, föredrag och föredragshållare inför planeringen av itf Automationsdagar 2018.

Lämna ditt förslag under menyvalet "TIPSA Itf" ovan.

Du kan även tipsa styrelsen om annat, exempelvis om personer som du tror skulle vilja delta i arbetet med att vidareutveckla föreningen och dess arrangemang.

 


 

Inför Itf Utbildningsdag
på Värö Bruk.

Om du avser att delta i itf:s utbildningsdag och önskar boende på Varbergs Stadshotell - glöm inte att boka rum i god tid.

Är du medlem i Itf och inte har möjlighet att delta i hela utbildningsdagen så är du ändå mycket välkommen att delta i årsmötet.
(det är naturligtvis kostnadsfritt).

 

  

Nytt från våra Nordiska systerföreningar.

Vår Norska systerförening, NFA, erbjuder ett brett utbildningsprogram inom automation - Läs mer om aktuella kurser och konferenser här.

Vår Finska systerförening heter SAS, (Suomen Automaatioseura ry / Finlands Automationssällskap rf). Den mesta informationen är på finska.

Vår Danska systerförening, DaU, är en del av den danska arbetgivarföreningen.