Boka in Itf Automationsdagar den 25-26 januari 2017!

Lennie Norman
Kvällens konferencier: Lennie Norman
(Bl.a. känd från tidigare itf-middagar på
Wasa-muséet och på Astoria)

Utbildningsprogrammet är under uppbyggnad och kommer att publiceras i slutet av november / början av december. Inbjudan till utställare har skickats per mejl till registrerade kontaktpersoner (Har ert företag inte nåtts av inbjudan, vänligen kontakta kansliet). Programmet (när det är klart att publiceras) och allmän information om Automationsdagarna (exempelvis om hotellbokning) hittar du under menyvalen "Konferens/Utställning -> ITF AUTOMATIONSDAGAR". 

Hög tid att nominera till "automationsbranschens nobelpris” 2017

Itf har sedan 2005 årligen delat ut itf Automationspris till förtjänta personer inom automationsområdet. Syftet med priset är att uppmärksamma personer som kan tjäna som föredömen och inspirationskällor för andra som är verksamma inom området och inte minst för ungdomar, som genom pristagarnas insatser kan stimuleras att välja en bana inom just professionell automation eller något därtill kopplat.

Fokus ligger på två kategorier av pristagare. Itf lyfta fram personer som gjort framstående insatser inom området professionell automation, gärna under lång tid och utanför ramen för sitt vanliga arbete. Målgrupperna är två. Dels utgörs de av personer som använder professionell automation och mätteknik och därvid bidragit till att öka konkurrenskraften hos företag i Sverige och/eller personer som verkat för att popularisera området professionell automation. Dels personer som verkar som föredöme för ungdomar som just står i begrepp att välja, eller just har valt, teknisk verksamhet, speciellt med inriktning mot industriell automation, som sitt verksamhetsfält. Läs gärna mer om automationspriset och tidigare automationspristagare här.

itf:s Automationspris är starkt etablerat och har stor legitimitet i branschen. itf:s ambition är att kontinuerligt höja statusen på automationsområdet och skapa attraktionskraft kring vår bransch. Itf styrelse vill framföra ett mycket varmt tack till ABB, Endress&Hauser, Rejlers och Siemens som valde att stödja itf:s arbete i denna strävan som guldsponsorer för prisceremonin 2016, samt ProcessIT som silversponsor.

Ditt förslag skickar du med en kort motivering till itf:s kansli: (Adressen är spamskyddad, inte klickbar), men gör det så snart du kan så att styrelsen hinner behandla ditt förslag före 2017 års automationsdagar.

 Itf Automationsdagar arrangeras den (24)-25-26 januari 2017 på Scandic InfraCity i Upplands Väsby

Konferensanläggningen ligger inom synhåll från motorvägen, mitt emellan Arlanda och Stockholm. För de som deltagit i itf Automationsdagar redan under 1990-talet så är det ett välbekant område. Under större delen av 1990-talet hölls nämligen itf Automationsdagar på denna plats. I samband med en ombyggnation av lokalerna 1999 tvingades dock automationsdagarna att flytta.

Men nu är itf Automationsdagar tillbaka i de nya fräscha lokalerna, som, förutom att vara väl lämpade för såväl utbildnings- som utställningsaktiviteterna, även har den fördelen att de ligger i omedelbar anslutning till konferenshotellet. I vanlig ordning kommer det att bli två späckade dagar med fokus på professionell automation för bl.a. processindustri, verkstadsindustri, VA, fastighetsautomation och för dig som på annat sätt arbetar med, eller studerar, professionell automation i någon form.

För dig som är Tekniklärare erbjuder itf särskilt förmånliga villkor. Vänligen kontakta kansliet: (Adressen är spamskyddad, inte klickbar)

itf Automationsdagar erbjuder spännande och nyttiga föredrag med fokus på erfarenhetsutbyte och praktisk nytta i det dagliga arbetet. Men Automationsdagarna är framförallt en mötesplats där du träffar andra erfarna "automationare" som har liknande intressen och erfarenheter som du själv. Kanske från din egen bransch, men lika gärna från någon helt annan.

På Automationsdagarna bygger du på ditt nätverk som sedan kan komma till användning när du behöver få nya idéer kring aktuella frågor som rör mätning eller styrning. Att dra nytta av andras erfarenheter sparar tid och gör ditt arbete effektivare.

Tips och förslag till föredrag och föredragshållare är mycket välkomna

Deltagarna på itf Automationsdagar är speciellt intresserade av att lyssna till konkreta erfarenheter "från fältet". Kanske har ni själva, på ert företag, erfarenheter som era kollegor kan dra nytta av. Det som ni pratar om i fikarummet kan faktiskt vara till stor nytta även för andra kollegor.

Visst kan det upplevas som jobbigt att "hålla ett föredrag", men det är enklare än vad du tror. Och det är utvecklande för dig som individ genom att du blir bättre på att presentera vad du/ni gör. Det kan du ha nytta av både på projektmöten och i löneförhandlingar. Det är även ett plus för företaget genom att det visar att företaget är framåt och att det är en intressant och spännande arbetsplats. Det är bra för framtyda rekryteringar.
Dessutom, genom att vi gemensamt delar med oss av vårt kunnande och våra erfarenheter "oss kollegor emellan" så lyfter vi hela automationsbranschen, och det är ju en av itf:s främsta uppgifter. Det är inte svårt eller komplicerat att hålla föredrag på automationsdagarna - kontakta gärna kansliet så berättar vi mer.

Programmet är under utarbetande och beräknas publiceras i början av december, samtidigt som anmälningssidan öppnas.

En sammanställning över de 25 första Automationsdagarna och de föredrag som hållits hittar du här. (Visste du att fler än 500 personer genom åren har tagit möjligheten att på ITF Automationsdagar dela med sig av sina erfarenheter till automationsproffs från hela landet).


 

Automationsdagarnas minimässa

Under Automationsdagarna kommer som vanligt uppemot ett fyrtiotal av de främsta automationsföretagen i Sverige att presentera sina produktnyheter vid den enkla och gemytliga "table-top"-utställningen som kompletterar utbildningsdelen av konferensen. (Ofta kombinerar företagen itf Automationsdagar med en intern "Kick-Off" för nya produkter och nya medarbetare).

Inbjudan att delta i utställningen har skickats ut till tidigare utställare och till tidigare inbjudna företag. (Nya utställare ombedes kontakta kansliet för att säkert få en inbjudan.)

Aktuell utställarlista kommer att publiceras efter anmälningstidens utgång

(Bland hittills anmälda utställare finns bl.a. Endress+Hauser, Btg och Siemens)

Utställare under itf Automationsdagar 2016 var:

ABB
Afriso Ema
Alfakomp
Alnab Armatur
Armatec
Askalon
Axel Larsson Maskinaffär
BTG Instruments
Corona Control
Endress+Hauser
Erichs Armatur
Euromekanik
Gustaf Fagerberg
Items
JMEX
Mentor Communications
Metso Automation
Mettler Toledo
MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
NAF
Omniprocess
Omron Electronics
Optimation
Palmstiernas
Pepperl+Fuchs
Reilers
Rossing & Jansson
Rotork Sweden
S- E- G
Samson Mät och Reglerteknik
Scanautomatic & ProcessTeknik
Siemens
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SPCI/Svensk Papperstidning
Swagelok Sweden
Tidningen Automation
Tillquist

 

 

 

 

Automationsdagarna är dessutom platsen där du under avspända former kan utbyta erfarenheter med kollegor i din egen och angränsande branscher såväl under själva konferensen som under den mycket uppskattade konferensmiddagen (som i år hålls på en hemlig plats ;-).

Välkommen till itf Automationsdagar 2017 i Scandic InfraCity / itf Styrelse