Välbesökt Utbildningsdag på Södra Cell, Värö Bruk

Studiebesök på VäröVid massafabriken i Värö har Södra just avslutat en av de större industriella investeringarna i landet, Syftet var att kraftigt öka massaproduktion och säljbar energi i olika former. Under ledning av Erik Eliassen och med förnämligt stöd av Viktor Jägerström och Jens Björk fick de över trettio deltagarna en omfattande presentation av hela projektet, med speciell fokus på instrumentering och automation.

Det är imponerande hur många människor som har arbetat i projektet. Tidvis har långt över tretusen extra personer passerat in genom brukets grindar varje dag (och de skall alla ha säkerhetsgenomgångar, tillgång till ombyte, duschar, toalett och mat m.m.). Och trots att nästan alla brukets processer byggts om eller byggts ut, har under nästan hela tiden den ordinarie produktionen kunna fortsätta "som vanligt". Man förstår att det inneburit många logistiska och andra problem som måste lösas, det mesta naturligvis redan på planeringsstadiet, men en del även "under gång".

Slutligen redogjorde Stefan Snygg på Gentec Solutions för ett pågående arbete att, som ett exjobb på Chalmers, söka finna metoder som snabbt kan ge en överblick över de reglerkretsar som är mest angelägna att trimma in.

Snart börjar genomgången...

Vi den efterföljande guidade turen gavs en fin översikt över nästan hela bruket, från vedgård till utlastning (och med möjlighet för alla nyfikna automationare att studera hur bruket rent praktiskt byggt sina ställverk och korskopplingar).

 

Nya ledamöter i ITF Styrelse valdes på föreningens årsmöte

Under itf:s årsmöte, som hölls på Värö Bruk den 30 mars i samband med utbildningsdagen, förrättades bl.a. val till styrelsen i itf. Valberedningen, bestående av Ulf Hamrin, Anders Klein och Kent Gidlöf samt med stöd av den tidigare sammankallande i valberedningen, Thomas Karlsson, hade uträttat ett fantastiskt arbete och nominerat ett mycket starkt team till att ersätta de avgående styrelseledamöterna. Årsmötet valde enhälligt de nya ledamöterna helt enligt valberedningens förslag.

Styrelsen (utom Åke och Johan)

Nya i styrelsen är:

  • Kenth Edin, 63 år, från Göteborgstrakten, med en gedigen erfarenhet från ventiler på Metso
  • Lennart Johansson, 61 år, från Göteborg, projektledare, automations- & säkerhetsingenjör på Pidab
  • Pär Almén, 50 år, från Örnsköldsvik, arbetar med försäljning industri på Malux (specialitet EX)
  • Johan Westman, 49 år, från Sundsvall, arbetar som projektledare på Eurocon (nu med Östrands utbyggnad)
  • Tomas Eriksson, 46 år, bor i Piteå, medgrundare av Optimation och verksam som VD i företaget

Dessutom omvaldes Åke Hansson som föreningens vice ordförande. Kenth Edin valdes in som ersättare fram till 2018, de övriga valdes för den normala mandatperioden om två år, fram till årsmötet 2019. Ordföranden, Rickard Lycke, och kassören Swen Ytterman fortsätter sitt arbete i styrelsen, liksom Ingela Ottfalk, som nu utsågs till ny sekreterare. (ej på bild: Åke Hansson och Johan Westman)

Föreningens räkenskaper och bokslut granskas alltid av proffsrevisorer från PWC. Dessutom utser medlemmarna vid årsmötet egna lekmannarevisorer. Vid årets möte omvaldes Anders Johansson som revisor och Morgan Lorin som revisorssuppleang. Sammankallande revisor, Wilhelm Alström samt revisorssuppleangen Mats Warnqvist har bägge ett år kvar på sina förordnanden.

I enlighet med styrelsens förslag beslöt årsmötet att behålla medlemsavgifterna på nuvarande nivå ytterligare ett år. Ett medlemsskap i ITF kostar inte mer än några biobesök eller en tidningsprenumeration, men erbjuder dig att vara medlem i en av de anrikaste yrkesföreningarna i landet. Den bildades i mitten på 50-talet samtidigt som "automation" började göra sitt intåg i industrier och processer.

Alltsedan dess har mätteknik och automation lyft svenska företag och gett dem en ökad konkurrenskraft på världsmarknaden. Itf arbetar dessutom enträget för att lyfta ämnet automation i gymnasie- och högskoleutbildningarna. Som medlem i ITF stödjer du ITF i dess arbete och erhåller dessutom utan extra kostnad tidningen Automation hem, eller till din arbetsplats. Du åtnjuter naturligtvis också rabatterade priser vid föreningens evenemang.

För företag som vill stödja föreningens arbete och dessutom vill förenkla sin egen administration erbjuder itf ett "seviceavtal". Kontakta gärna itf kansli för mer uppgifter.

 

 


BOKA IN Itf Automationsdagar 2018

Itf Automationsdagar 2018 planeras till den 30/1 - 1/2, 2018 (där tisdagen den 30/1 är förberedelsedagen). Automationsdagarna 2018 kommer att genomföras på Scandic Infra City liksom i år. Boka redan nu in tiden för Itf:s mest uppskattade arrangemang i din kalender.


 

TIPSA Itf

Itf Automationsdagar är sedan trettio år en ledande mötesplats för dig som arbetar med professionell automation i någon form.

De erbjuder rikligt med möjligheter för kontakter och nätverksbyggande mellan automationsproffs från din egen och närliggande branscher, du träffar användare och leverantörer från olika delar av landet.
Dessutom erbjuds fortbildning av olika experter med erfarenheter från viktiga områden inom mätning, styrning, automation m.m.

Vi vet att deltagarna är mycket intresserade av "erfarenheter från fältet - oss kollegor emellan". Styrelsen undrar därför:

  • Vad vill du lära dig mer om under Automationsdagarna 2018?
  • Känner du till någon som har gjort intressanta erfarenheter?
  • Arbetar ni själva med något spännande och nyttigt på er arbetsplats?

Styrelsen tar tacksamt emot tips på sessionsämnen, föredrag och föredragshållare inför planeringen av itf Automationsdagar 2018.

Lämna ditt förslag under menyvalet "TIPSA Itf" ovan.

Du kan även tipsa styrelsen om annat, exempelvis om personer som du tror skulle vilja delta i arbetet med att vidareutveckla föreningen och dess arrangemang.

  

Nytt från våra Nordiska systerföreningar.

Vår Norska systerförening, NFA, erbjuder ett brett utbildningsprogram inom automation - Läs mer om aktuella kurser och konferenser här.

Vår Finska systerförening heter SAS, (Suomen Automaatioseura ry / Finlands Automationssällskap rf). Den mesta informationen är på finska.

Vår Danska systerförening, DaU, är en del av den danska arbetgivarföreningen.