Nu fungerar funktionen "Glömt lösenord" som tänkt igen. Vi ber om ursäkt för de olägenheter problemet kan ha skapat.


 V Ä L K O M M E N   till   ITF  A U T O M A T I O N S D A G A R    2 0 1 6

Den effektiva vidareutbildningen för dig som arbetar med professionell automation i någon form

Itf Automationsdagar är sedan mer än ett kvarts sekel platsen där du tillsammans med kollegor i din egen och angränsande branscher tar del av de senaste erfarenheterna från fältet och de senaste nyheterna från leverantörer och konsulter. Under konferensen träffar du automationsexperter från hela landet och bygger effektivt upp ett värdefullt nätverk som hjälper dig att bli duktigare i ditt arbete. Föredrag av erkända experter varvas med gott om tid för att diskutera automationsfrågor med likasinnade under pauserna i utställningshallen och under den uppskattade konferensmiddagen.


Münchenbryggeriet(Bild: Münchenbryggeriet Event & Konferens)

 ITF AUTOMATIONSDAGAR 3-4 FEBRUARI 2016 i MÜNCHENBRYGGERIET (NÄRA SLUSSEN) I STOCKHOLM


PROGRAMMET ÄR PUBLICERAT OCH ANMÄLAN HAR ÖPPNAT + LÄS MERA OM BOKNING AV BOENDE HÄR


 

Spännande och nyttiga utbildningssessioner

Programfolder 2015 (uppdateras EJ) En bläddringsbar kopia av det tryckta programmet hittar du här till vänster. Notera att det publiceras som det trycktes - Eventuella uppdateringar görs sedan i webbprogrammet.
En kort sammanfattning av de olika fortbildningssessionernas teman ges nedan.

Mer och smartare automation ger konkurrenskraftigare företag

Vi står i början av den fjärde industriella revolutionen. Efter ångmaskinen, elektriciteten och elektroniken, så går nu industrin in i en ny era där allt i produktionskedjan är smart och uppkopplat.

Industri 4.0 kombineras med sakernas internet (IIoT- Industrial Internet of Things), Big Data och Cloud Computing. Några av målen är självorganiserande fabriker där varje produkt (vare sig det är en bil eller ett kretskort, en tank med olja eller en rulle papper) bär med sig information om hur den skall tillverkas och för vilken kund. Och där dessutom varje del i produktionssystemet själv håller koll på sin egen status och vid behov påkallar service. Även tjänstesektorn drar nytta av de nya möjligheterna, exempelvis genom effektivare distribution av vatten och energi, genom bättre och säkrare vårdinsatser, genom effektivare styrning av inne- och utemiljö och genom snabbare och enklare tillgång till expertkunskaper.

Men var är människan i detta, vilka kunskaper kommer att krävas av drift- och underhållspersonal i framtidens fabriker? Och hur kan Sverige positionera sig internationellt med den nya tekniken.

Så skapar vi säkerhet i automationssystemen

Cyberangrepp mot automationssystem har ökat på senare år. Möjligheten för en angripare att påverka industriella och andra samhällskritiska system ger en helt ny hotbild.

Under denna session kommer problem och möjligheter att säkra de industriella styrsystemen mot oönskade intrång och sabotage att belysas. Föredragshållarna representerar ett brett spektrum av erfarenheter, allt från Automationsingenjören, Slutanvändaren och Systemintegreraren till  Forskaren som på uppdrag av MSB utreder frågor som berör säkerhet på nätet.

Vem är angriparen? Vad vill angriparen? Hur går angriparen tillväga? Detta är frågor som kommer att illustreras och diskuteras utifrån konkreta exempel. Avslutningsvis beskrivs vad samhället kan bidra med, bland annat inom ramen för NCS3 (Nationellt Centrum för Säkerhet i Styrsystem för Samhällsviktig verksamhet). Säkerhetsfrågor blir allt viktigare,  för enskilda processer och för hela industrier.

Tillförlitlig mätvärdesinsamling

Missförstånd är inte ovanliga när det handlar om mätteknik och kalibrering. Vi reder ut vad några vanliga ord och begrepp egentligen betyder och vad som är viktigt för att kunna producera riktiga och säkra mätresultat.

Vid arbete med SIL-certifiering av säkerhetsklassade instrument har det ofta visat sig svårt att i praktiken värdera risker på rätt sätt för olika typer av utrustning. I sessionen ges en genom gång av kriterierna och vi lyfter fram en del information som är ”gömd” och svår att hitta. Underhåll av säkerhetsfunktioner kommer att illustreras med många praktiska exempel direkt från industrin,liksom hur man kan arbeta med diagnos och kalibrering i fält.

Treledarkopplade Pt100-givare är en källa till smygande långtidsdrift. I exempel visas att samkalibrering av givare och transmitter är vida bättre än att lita på fabrikstoleranser på ingående delsystem. Ännu bättre noggrannhet och enklare kabeldragning fås med buss-koppling av givarna genom att använda givare som är utformad för optimal värmeöverföring.

Modellbaserade tekniker i reglering och simulering

Med en processimulator är det möjligt för operatörer att öva på sällsynta eller ovanliga driftfall. Uppstart av en ny linje/fabrik är ett sådant exempel. I sessionen ges exempel på en simulator som betalade sig redan första gången den användes.

Det var inte bara det att operatörerna fick lära känna den ny processen redan före uppstarten, dessutom kunde uttestningen av styrsystemet och styrstrategierna ske på ett planerat sätt och under lugna förhållanden.

I en del processer är modellbaserad styrning redan väl etablerad, medan andra just startar arbeten för att ”bygga in mer processkunskap i processtyrningen”. I sessionen ges flera exempel på typiska applikationer och framgångsfaktorer för modellbaserad styrning.

Med ”Soft Sensors” (virtuella givare)  ges nya möjligheter att förbättra styrningen. Med konkreta exempel från användare i industrin demonstreras hur virtuella givare kan göra regleringen mycket bättre och hur de kan hjälpa till att motverka störningar som annars kunde ha nått fram till processen.

Spännande mätteknik och intressanta tillämpningar

Vidga dina vyer. Att mäta upp stora volymer, exempelvis flisstackar, malmhögar och andra bulklager, är något som skulle kunna göras oftare online, om det bara fanns en lämplig teknik för ändamålet.
 
Lyssna på din process med hjälp av ett industriellt stetoskop. Tillämpningarna blir många och varierande.
 
I många tillämpningar finns ett behov av att komma bort från kapillärrören på differenstrycksgivare. Elektronik skulle kanske kunna ge mycket större frihet vid installationen?
 
En klassiskt svår mätuppgift är också att mäta temperaturen på en smälta i en ugn, dels för att temperaturen i sig utgör ett problem för mätsystemet men också för att strålningspyrometri vanligen ger en relativt hög onnoggrannhet. Här lär du dig ett smart sätt att lösa det mätproblemet.
 
Det är ofta mättekniken som är begränsande för hur väl en process kan styras. I denna session låter vi oss inspireras och får kunskap om hur praktiska ingenjörer har löst olika mättekniska uppgifter.

Effektiv automation stärker operatörens viktiga roll

Som i så många andra sammanhang så är processindustrins främsta tillgång de medarbetare som arbetar i våra anläggningar. Dessa har en mycket stor påverkan på både dagens resultat och på vår framtida utveckling.

Att på bästa sätt kunna stödja våra operatörer så att de kan prestera på en optimal nivå är alltså oerhört viktigt, och i slutändan en överlevnadsfaktor, för oss.

I denna session ges vi möjlighet att lära sig oss om hur utvecklingen inom automationsområdet nu ger oss möjligheter att på ett säkert och effektivt sätt kunna förbättra vår konkurrenskraft inom både processtyrning och underhåll.

De kunskaper vi kan tillgodogöra oss under dessa föredrag innefattar allt från konkreta råd på hur vi redan idag kan förbättra operatörens överblick till hur vi lite mer långsiktigt skall kunna ta oss mot ”framtidens kontrollrum”.


 

I utställningshallen träffar du kollegor och representanter för sveriges främsta automationsföretag

Inträdet till Utställningen är öppet till kl 18.00 den första konferensdagen och till kl 13.00 den andra konferensdagen.
Önskar du bara besöka utställningen anmäler du dig kostnadsfritt på nätet  (Kryssa i "Besöker endast utställningen").

Hittills anmälda utställare (Uppdaterad per 23 januari)

ABB
Afriso Ema
Alfakomp
Alnab Armatur
Armatec
Askalon
Axel Larsson Maskinaffär
BTG Instruments
Corona Control
Endress+Hauser
Erichs Armatur
Euromekanik
Gustaf Fagerberg
Items
JMEX
Mentor Communications
Metso Automation
Mettler Toledo
MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
NAF
Omniprocess
Omron Electronics
Optimation
Palmstiernas
Pepperl+Fuchs
Reilers
Rossing & Jansson
Rotork Sweden
S- E- G
Samson Mät och Reglerteknik
Scanautomatic & ProcessTeknik
Siemens
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SPCI/Svensk Papperstidning
Swagelok Sweden
Tidningen Automation
Tillquist

 

 

 

 

 

 


Inbjudan att ställa ut är skickad till registrerade kontaktpersoner
hos tidigare utställare och tidigare inbjudna.
Om ni fått nya kontaktpersoner eller om ert Företag/Organisation inte ställt ut tidigare, vänligen kontakta kansliet för att få Er inbjudan.


Itf Automationspris

Sedan ett decennium uppmuntrar itf förtjänta automationare och ungdomar med intresse för teknisk utbildning genom att under Automationsdagarna dela ut itf:s fina automationspris. Vare sig du vill visa uppskattning för en erfaren kollega, en tekniklärare eller en student, så är det hög tid att skicka in ditt förslag till pristagare inför 2017. Skicka ditt förslag, med en kort motivering till kansliet. Prisceremonin för 2016 stöds av följande företag...

Itf Automationspris 2015

Kontakta kansliet för mer information om hur Ert företag kan stödja itf i föreningens strävan att höja medvetenheten om Automationens betydelse för Sverige och för företagens internationella konkurrenskraft.